Home/PAO 2019-2020/Langere studietrajecten/Geestelijke begeleiding

Postinitiële 2-jarige deeltijdopleiding Geestelijke Begeleiding

Vernieuwde opleiding Geestelijke Begeleiding aan de PThU

'De te beroepen voorganger is verbindend, enthousiasmerend en vernieuwend.' Zomaar een zinnetje uit een advertentie van een gemeente. Mensen zoeken een inspirerende voorganger. Ze verwachten dat je hen begeleidt op een weg met God, dichter bij de bron, bij een nieuw elan. Maar lukt dat? Waar en hoe vind je zelf ruimte en stilte, aandacht voor waar het werkelijk om gaat? En hoe kun je anderen daarin begeleiden?

De opleiding Geestelijke Begeleiding is gericht op de kennis, vaardigheden en houding, nodig om de ander te begeleiden in zijn of haar relatie met God. De deelnemers oefenen het onderscheidend luisteren en kijken naar de sporen van God in het leven van een mens, bij zichzelf en bij de ander. Daartoe leren zij om professioneel te reflecteren op de eigen spiritualiteit en die van een ander, vanuit de mystagogische dimensie van het ambtswerk.

Deelnemers aan de opleiding volgen colleges rond spiritualiteit en de mystieke traditie aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen en nemen in een aantal tweedaagsen deel aan een practicum op Seminarium Hydepark. Voorafgaande ervaring met het ontvangen van geestelijke begeleiding is gewenst. Aansluitend aan de opleiding is er een programma van nascholing en verdieping.

Klik hier voor nadere gegevens van deze opleiding