Home/PAO/Klinische Pastorale Vorming

Klinische Pastorale Vorming

Een training voor wie zich wil ontwikkelen in pastorale communicatie

Supervisor/trainer: Drs. Trudy Struijs, als docent beroepsvorming, supervisor en KPV opleider werkzaam bij de PThU

Beschrijving

Klinische Pastorale Vorming (KPV) beoogt de professionaliteit van de pastor te versterken. De training stimuleert je naar jezelf en naar anderen te kijken. Wie ben ik als pastor? Wat doe ik en waarom doe ik dat zo? Wat inspireert mij en waar liggen mijn grenzen?

De kracht van het leerproces in een KPV-training is de wisselwerking tussen theorie en praktijk, tussen individueel leren en leren in een groep. Zelfreflectie en feedback zijn daarbij belangrijk. Werkcolleges en het oefenen van praktijksituaties vergroten kennis en vaardigheden. In de training worden gevarieerde (verbale en non-verbale) werkvormen gebruikt. Spiritualiteit en geloofscommunicatie lopen als een rode draad door het programma.

De training omvat 4 blokken van in totaal 12 halve weken (van maandagmorgen tot en met woensdagmiddag), verdeeld over de periode september 2017 - mei 2018. Aan de training gaat een kennismakingsdag vooraf. De training wordt afgesloten met een tweedaagse.

In de blokken wordt aan verschillende facetten van het beroep van pastor-zijn aandacht besteed: pastoraat, geestelijke begeleiding, voorgaan in vieringen en leiding geven.

Doelstelling

Na afloop van de training ben je je beter bewust van je kwaliteiten en valkuilen en weet je daar beter mee om te gaan. Daarnaast heb je – samen met je medecursisten – nieuwe vaardigheden geleerd die de weg vrij maken om je weer verder te specialiseren.

Doelgroep

Kerkelijk werkers, predikanten en geestelijk verzorgers (vol- en deeltijders) met enkele jaren werkervaring (minimaal 3 jaar)  én eigen werkplek: deze wordt tijdens de training stageplek. Toelatingseis: een academische of daaraan gelijkgestelde HBO opleiding. 

Data en locatie


Kennismakingsdag woensdag 7 juni 2017 van 10.00 uur - 16.00 uur.

Blok A: maandag 25 september t/m woensdag 11 oktober 2017 op maandag, dinsdag en woensdag. Op maandag aankomst tussen 10.00 uur en 10.30 uur en op woensdagmiddag vertrek om 17.00 uur.

Blok B: maandag 27 november  t/m  woensdag 13 december 2017 op maandag, dinsdag en woensdag.

Blok C: maandag 22 januari t/m woensdag 7 februari 2018 op maandag, dinsdag en woensdag.

Blok D: maandag 9 april t/m woensdag 25 april 2018 op maandag, dinsdag en woensdag.

Tweedaagse tot besluit: maandag 28 mei en dinsdag 29 mei 2018. Aankomst tussen 10.00 en 10.30 uur op dinsdag en vertrek op woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur.

De locatie is op dit moment nog niet bekend

Cursuscode

E-PAO-1718-01P

Algemene cursusvoorwaarden

Het is raadzaam de Algemene cursusvoorwaarden voorafgaand aan de inschrijving door te nemen.

Aantal punten PE: 20 ECTS

De KPV is een volledige cyclus voortgezette nascholing

Aanmelden

Aanmelden voor 1 maart 2017. Na aanmelding zal er een gesprek plaatsvinden waarin besproken wordt of vraag en aanbod van deelnemer en trainer voldoende op elkaar zijn afgestemd. Voor de KPV training bestaat een apart inschrijfformulier. Dit is hier te downloaden.

Kosten

Onder voorbehoud: € 8000,-