Home/PAO/Cursussen_GV/Train the trainer

Train-the-trainer (RUG Moduleopbouw)

Spirituele autobiografie als methodische reflectie- en oefenpraktijk

Dr. Hanneke Muthert

Inhoud

Met de spirituele ontwikkeling als uitgangspunt en met een thematische opzet volgens de methode van Delver wordt u op creatieve wijze begeleid in de opzet en uitvoering van uw persoonlijke autobiografie. U leert deze te verbinden met een expliciete vakbiografie en in het toepassen van deze interventie ook zelf toe te passen.

N.B. Er wordt een beperkt aantal deelnemers toegelaten, het vak kent een intakeprocedure en de diverse modules bestrijken (minimaal) 2 jaar. Daarnaast zijn er extra kosten aan dit onderdeel verbonden (verblijfskosten eerste trainingsweek en eventuele extra reiskosten). Raadpleeg voor meer informatie de RUG website over dit PAO onderdeel.

Doelen

  • Inzicht verwerven in de eigen spirituele biografie en die beschrijven.
  • De eigen spirituele biografie verbinden met de rol van geestelijk verzorger.
  • Het zelf kunnen toe passen van de methode van spirituele autobiografie als interventie.

Deze cursus is onderdeel van de PAO-opleiding Geestelijke verzorging.