Home/PAO/Cursussen_GV/Psychopathologie en religie

Psychopathologie en religie (RUG)

Dr. Hanneke Muthert

Inhoud

Hoe is religie of zingeving verbonden met psychopathologie? Vanuit een psychodynamisch perspectief worden relevante psychopathologische thema’s en ziektebeelden bestudeerd. Dit verbinden cursisten vervolgens met theorieën waarbinnen (religieuze) levensbeschouwing en zingeving meer centraal staat. Ook is aandacht voor wat dit betekent voor de praktijk van de geestelijk verzorger.

Doelen

  • Inzicht in psychodynamische  theorievorming rond psychopathologie
  • Kennis van en reflectie op praktijk gerichte theorievorming & onderzoek over de relatie tussen religie en psychopathologie
  • Inzicht in en kritische reflectie op de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden.
  • Hoe is deze kennis en reflectie van waarde voor de praktijk van de geestelijke verzorging?

Deze cursus is onderdeel van de PAO-opleiding Geestelijke verzorging.