Home/PAO/Cursussen_GV/Methodiek van de geestelijke zorgverlening

Methodiek van geestelijke zorgverlening (PThU)

Prof. Martin Walton & Dr. Theo Pleizier

Inhoud

De focus van de cursus ligt op methodisch werken in het pastoraal begeleiden van mensen en op de specifieke bijdrage van geestelijke verzorging ten aanzien van andere disciplines in de zorg. Daarbij speelt ook een rol de omgang met mensen - cliënten en professionals - uit andere culturen en met andere geloofs- en levensovertuigingen. Dragende metafoor is dat van een gastvrije gast (“welcoming guest”) die als gast intreedt in de wereld van anderen en tegelijk als gastheer/-vrouw anderen met gastvrijheid tegemoet treedt met aandacht voor hun levenscrisis en levenskunst.

Doelen

  • Verwerven van vaardigheden bij het pastoraal begeleiden van vragen en processen op het gebied van zingeving en levensbeschouwing.
  • Verwerving van kennis en vaardigheden van modellen voor pastorale analyse.
  • Inzicht in benaderingen en modellen van intercultureel werken in geestelijke verzorging.
  • Kennis van benaderingen en modellen van interdisciplinair werken in geestelijke verzorging.

Deze cursus is onderdeel van de PAO-opleiding Geestelijke verzorging.