Home/PAO/Cursussen_GV/Medische ethiek

Medische ethiek (PThU)

Prof. Theo Boer

Inhoud

Een cursus over de belangrijkste medisch-ethische vragen in het Nederlandse zorgstelsel dat wordt gekenmerkt door vertechnisering, een nadruk op individuele autonomie, moreel pluralisme, en schaarse middelen. De cursist leert om over deze vragen ethisch en theologisch te reflecteren en leert ook er moreel beraad over te organiseren.

Doelen

  • Kennis van en inzicht in de belangrijkste medisch-ethische vragen in de Nederlandse zorgsector.
  • Ethische, levensbeschouwelijke en religieuze aspecten van medisch-ethische vragen kunnen identificeren.
  • Respectvol en vruchtbaar om kunnen gaan met verschillen.
  • Leiding kunnen geven aan moreel beraad in een zorginstelling.
  • Kunnen reflecteren op de ethische dimensie van het beroep van geestelijk verzorger.

Deze cursus is onderdeel van de PAO-opleiding Geestelijke verzorging.