Home/PAO/Cursussen_GV/Krijgsmachtethiek

Krijgsmachtethiek (PThU)

Prof. Theo Boer

Inhoud

Een cursus over de belangrijkste ethische vragen met betrekking tot context en taken van de krijgsmacht, waaronder vragen rondom geweldsuitoefening, gewetensvorming en hiërarchische organisaties.  De cursist leert om over deze vragen ethisch en theologisch te reflecteren en daarover te communiceren.

Doelen

  • Kennis van en inzicht in de belangrijkste ethische vragen in de context van de Nederlandse krijgsmacht.
  • Ethische, levensbeschouwelijke en religieuze aspecten van militair-ethische vragen kunnen identificeren
  • Respectvol en vruchtbaar om kunnen gaan met verschillen
  • Leiding kunnen geven aan ethische reflectie.
  • Kunnen reflecteren op de ethische dimensie van het beroep van geestelijk verzorger in de krijgsmacht.

Deze cursus is onderdeel van de PAO-opleiding Geestelijke verzorging.