Home/PAO/Cursussen_GV/Geestelijke zorg in het publieke domein

Geestelijke zorg in het publieke domein (PThU)

Prof. Martin Walton & Dr. Theo Pleizier

Inhoud

De cursus verkent verschillende rollen die geestelijk verzorgers in organisaties en netwerken vervullen: opleider, begeleider van moreel beraad, projectleider en facilitator van zorg- en dienstverlenende processen. In literatuurbesprekingen en in schrijfopdrachten ontwikkelt de cursist een visie op het functioneren van de geestelijke verzorger in die rollen en als theoloog in het publieke domein. Daarnaast zullen het voorbereiden, aanbieden en evalueren van groepsbijeenkomsten en lessen vanuit de cursus worden begeleid en in de stage uitgevoerd. Telkens zullen twee benaderingen aan de orde zijn. Enerzijds, een inhoudelijke benadering, met het oog op ‘critical issues’, mensbeelden, e.d., die in de betreffende (stage)organisatie aan de orde komen. Daarop biedt de cursist kritische reflectie.  Anderzijds, een functionele benadering, waarin de cursist de verschillende rollen van de geestelijk verzorger benoemt en exploreert met het oog op de benodigde competenties om die rollen te vervullen. In een eindwerkstuk verwoordt de cursist een visie op de geestelijk verzorger als theoloog in het publieke domein.

Doelen

  • Verwerving van kennis en vaardigheden in het begeleiden van groepsprocessen en in het aanbieden van lessen.
  • Inzicht in rollen van geestelijke zorg in het publieke domeinen.
  • Verwerving van kennis en vaardigheden bij het begeleiden van processen in het publieke domein in relatie tot zingeving en levensbeschouwing
  • Het vermogen om te reflecteren op de culturele, spirituele en ethische uitdagingen die gegeven zijn met het functioneren als ambtsdrager en theoloog in het publieke domein.

Deze cursus is onderdeel van de PAO-opleiding Geestelijke verzorging.