Home/PAO/Cursussen_GV/Ethiek in de zorg

Ethiek in de zorg (RUG)

Prof. Frits de Lange & Prof. Theo Boer

Inhoud

Geestelijk Verzorgers treden vaak op als ethische deskundige in een zorginstelling (individuele advisering, ethische commissie, Moreel Beraad). De ethiek meldt zich niet alleen aan het woord in de vorm van ethische dilemma’s op de werkvloer, maar ook in de manier waarop de zorg wordt georganiseerd in het beleid van een organisatie, en in de wijze waarop de relatie tussen zorggever en zorgontvanger gestalte krijgt.

Het werk van de Geestelijk Verzorger zelf kent daarnaast veel morele aspecten ( bv. vertrouwelijkheid, macht) die onderkend dienen te worden, waarop moet worden gereflecteerd, en die in een beroepsethische houding moeten worden geïntegreerd.

Doelen

  • Verwerving van elementair kennis en inzicht in de ethiek van zorgrelaties
  • Kunnen analyseren van de ethische dimensie van de zorg met basisconcepten uit de gezondheidsethiek en de zorgethiek
  • Verwerving van elementaire vaardigheid om als geestelijk verzorger als ethische deskundige op te treden.
  • Verwerving van een ethische attitude waarmee de morele aspecten van de rol en identiteit als geestelijk verzorger in de beroepsuitoefening worden onderkend, toegeëigend en gehanteerd.

Deze cursus is onderdeel van de PAO-opleiding Geestelijke verzorging.