Home/PAO/Cursussen_GV/Contexten van geestelijke verzorging

Contexten van geestelijke verzorging (PThU)

Prof. Martin Walton & Dr. Theo Pleizier

Inhoud

De verschillende werkvelden van geestelijke verzorging en de variëteit van organisatievormen waarin het werk plaats vindt vraagt een balans tussen algemene kennis met betrekking tot werkwijze en contexten van geestelijke verzorging en kennis die specifiek is voor onderscheiden doelgroepen en settings (verschillende zorgsettings, justitiële inrichtingen, defensie, vrijgevestigd, enz.). Door een combinatie van verkenning van de stage-instelling, werkbezoeken bij geestelijk verzorgers in andere contexten, literatuurstudie en (gast)colleges wordt de cursist in staat gesteld om zich een beeld te vormen van het werkveld en van de uitdagingen voor het beroep geestelijk verzorger. Tegelijk geeft de cursist zich rekenschap van de uitdagingen die een specifieke context aan de werkwijze en competenties van een geestelijk verzorger stelt.

Doelen

  • Inzicht in de contexten en organisatievormen waarbinnen en de condities waaronder een geestelijk verzorger werkzaam is.
  • Kennis van kenmerkende vraagstukken van geestelijke zorgverlening
  • Verdiepende kennis van een specifieke context (stage- of werkervaringsplek) van geestelijke verzorging
  • Verbinding leggen tussen praktijkinzichten en (theologische) theorie
  • Ontwikkelen een beginnende een visie op beroep, context en ambt.

Deze cursus is onderdeel van de PAO-opleiding Geestelijke verzorging.