Home/PAO/Cursussen_GV/Geestelijke Verzorging: Context & Visie

Geestelijke Verzorging: Context & Visie (PThU & RUG)

Inhoud

De integratiemodule bestaat uit de volgende onderdelen.

 1. Het formuleren van leerdoelen aan het begin van het traject.
 2. Introductiebijeenkomst.
 3. Twee keer jaarlijks het bijwonen van een dag(deel) met alle cursisten rondom een specifiek thema.
 4. Drie begeleidingsgesprekken.
 5. Een verdieping door middel van literatuurstudie en opdrachten onder leiding van een docent in een specifieke zorggroep, zorgvraag of ethische benadering.
 6. Een afsluitend integratiewerkstuk waarin de cursist een visie op geestelijke verzorging ontwikkelt in relatie tot:
  • de geformuleerde leerdoelen;
  • de onder (2) genoemde verdieping; en
  • het geheel van de gevolgde cursussen in het opleidingstraject.
 7. Eindgesprek

Doelen

 • Integratie van de verschillende cursussen in het opleidingstraject.
 • Ontwikkelen van een professionele en communiceerbare visie op geestelijke verzorging.

Deze cursus is onderdeel van de PAO-opleiding Geestelijke verzorging.