Home/Over de PThU/Vacatures/Vacature functioneel beheerder.rtd

De PThU vestiging Amsterdam is op zoek naar een kandidaat voor de functie van:

Functioneel beheerder

Als functioneel beheerder ben je de schakel tussen de gebruikers en de informatievoorziening. Je zorgt ervoor dat de informatie en functionaliteit van informatiesystemen en geleverde IT diensten blijven aansluiten bij de behoeften van gebruikers. Vervolgens ben je verantwoordelijk voor het, zonder problemen, in beheer nemen van nieuwe functionaliteiten. Je onderscheidt je door bedrijfsprocessen snel te doorgronden en eigen te maken.

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) is een levensbeschouwelijke universiteit voor theologie, gevestigd in Amsterdam en Groningen. De PThU staat voor gedegen en relevant theologisch onderwijs en onderzoek naar ontwikkelingen in geloof, kerk en wereldchristendom. Zij doet haar werk vanuit een sterke verbondenheid met de kerk en een fascinatie voor wat geloof met mensen doet - het eigen geloof van haar medewerkers en studenten nadrukkelijk inbegrepen.

Situatie:
•     de PThU heeft rond de 100 medewerkers in dienst (ondersteunend en wetenschappelijk personeel). Het aantal studenten ligt rond de 350;
•     de PThU is gevestigd op twee locaties, te weten Groningen en Amsterdam. De standplaats van de functioneel beheerder is Amsterdam. Wij zijn gehuisvest in het gebouw van de Vrije Universiteit, waar wij tevens nauw mee samenwerken; zowel op het gebied van onderwijs, onderzoek, facilitair als ICT;
•     binnen de PThU ben jij de enige functioneel beheerder voor o.a. destudenten- en onderwijsadministratie (Osiris), de elektronische leeromgeving (momenteel Blackboard) en een documentmanagementsysteem (Decos);
•    het systeemeigenaarschap en het functioneel beheer is nog in ontwikkeling. Van de nieuwe medewerker wordt gevraagd dit in overleg verder vorm te geven.  Momenteel heeft de PThU ook een informatiemanager voor 8 uur in de week.

Taken:
•     inrichten, beheren, implementeren en verder ontwikkelen van de applicaties binnen de PThU;
•     analyseren van informatievoorzieningsprocessen  c.q. –systemen; voorstellen doen tot verbetering van (werk)processen en deze ook implementeren;
•     vragen en problemen van gebruikers op  lossen;  zowel functioneel, procesmatig als licht technisch;
•     afstemmen van wensen en eisen van de klanten (in- en extern) en ICT afdeling VU; en het ondersteunen van gebruikers;
•     testen bij nieuwe functionaliteiten; de impact van de updates van applicaties in kaart te brengen en het correct gebruik van de applicaties bevorderen;
•     projecten mee aansturen dan wel participeren;
•     opleidingen/trainingen aan gebruikers geven en handleidingen op stellen;
•     documentatie opstellen over de inrichting van de applicaties.

Functievereisten:
•       relevante HBO-opleiding, bij voorkeur ervaring met een of meer van de genoemde applicaties;
•       enige jaren werkervaring als functioneel beheerder of als IT projectmedewerker;
•       bij voorkeur ervaring met IT-projecten en projectmethodieken;
•       bij voorkeur kennis van geautomatiseerde tools voor rapportage & analyse, van technieken voor Administratieve Organisatie en van informatieanalyse methoden;
•       een proactieve werkhouding en analytische vaardigheden;
•       communicatief zeer vaardig, in woord en geschrift; 

Arbeidsvoorwaarden:
•       de aanstellingsomvang is 0,8-1,0 fte;
•       de aanstelling is voor een periode van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband;
•        de PThU biedt actieve deskundigheidsbevordering;
•       de standplaats is de locatie Amsterdam, in voorkomende gevallen wordt aanwezigheid op de vestiging Groningen gevraagd;
•       een marktconform salaris en zeer goed secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een 13e maand en een ruim aantal vakantiedagen.

Procedure:
Inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij de manager bedrijfsvoering, de heer Pim Boven (tel 088-3371694 email j.w.boven@pthu.nl).

Uw sollicitatie en CV kunt u t/m 28 april 2017 per email richten aan drs. J.W. Boven (j.w.boven@pthu.nl), manager bedrijfsvoering.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Download hier de vacaturetekst (pdf).