Home/Over de PThU/Wie zijn wij?/Publiciteit en communicatie/Informatiefilms PThU

Informatie- en promotiefilms

PThU in het kort

Weten van grenzen
2:42

Deze tijd vraagt om goede theologen. Theologen die vragen stellen, die grenzen verkennen, die waarde hechten aan geloof en samenleving. Daar leidt PThU voor op.

Theologie studeren? Dat doe je aan de PThU!
0:00

Theologie studeren? Dat doe je aan de PThU!

Kernwaarden van PThU

PThU: Breed georiënteerd
1:19

Aan de PThU oriënteer je je breed. Wij leiden op om mensen met elkaar te verbinden.

PThU: Protestants geworteld
1:11

De PThU is protestants. Dat is toegewijd én eigenwijs. Op zoek gaan in Bijbel en traditie is voor ons de basis.

PThU: Rijk aan spiritualiteit
1:04

Aan de PThU leren we niet alleen over geloven, we leren ook geloven. Wij zijn een universiteit waar je ontmoeting oefent.  

PThU: Rijk aan spiritualiteit
1:19

Waar ligt de grens, en wie bepaalt dat? Bij de PThU blijven we altijd scherp, dus blijven we zoeken.  

Verhalen van alumni

'Ik begeleid mensen in hun levensvragen'
1:22

Harm Prins, geestelijk verzorger

'Aan de ene kant het verhaal van de Bijbel, aan de andere kant het verhaal van mensen'
1:19

Hendrik Mosterd, dominee

'Ik mag op cruciale momenten heel dicht bij mensen komen'
1:17

Marjolijn de Waal, predikant

'Bijbelse bronnen bieden verhalen waar mensen toch veel aan hebben'
1:24

Teun de Ridder, legerpredikant

Activiteiten van PThU 

PTHU en The Passion in Groningen 2014
9:05

In 2014 was The Passion in Groningen. PThU organiseerde daaromheen een groots evenement voor studenten. Bekijk onze mini-documentaire.

Fondsenwerving PThU
5:15

Bekijk het promotiefilpmje over de nut en noodzaak van het PThU studiefonds voor buitenlandse studenten 

'Flashmob' PThU en VTE
5:49

Op de Landelijke Predikantendag 2014 organiseerde het Vocaal Theologen Ensemble (VTE) samen met PThU een heuse flashmob op de Dam in Amsterdam. Al ruim 6.100 keer bekeken!