Home/Over de PThU/Wie zijn wij?/Publiciteit en communicatie/Informatiefilms PThU

Informatie- en promotiefilms

PThU: Rijk aan spiritualiteit
1:04

Aan de PThU leren we niet alleen over geloven, we leren ook geloven. Wij zijn een universiteit waar je ontmoeting oefent.  

PThU: Protestants geworteld
1:11

De PThU is protestants. Dat is toegewijd én eigenwijs. Op zoek gaan in Bijbel en traditie is voor ons de basis.

1:19
Weten van grenzen
2:42

Deze tijd vraagt om goede theologen. Theologen die vragen stellen, die grenzen verkennen, die waarde hechten aan geloof en samenleving. Daar leidt PThU voor op.

Het verhaal van Hilde over de master Geestelijk Verzorger
4:25

Hilde vertelt waarom zij gekozen heeft voor de master Predikant- Geestelijk Verzorger

‘Het is leuk om te zien dat wat je doet en de ideeën die je hebt ook echt waarde hebben’
4:50

Marijn vertelt wat haar redenen zijn om te kiezen voor de master Gemeentepredikant

'Flashmob' PThU en VTE
5:49

Op de Landelijke Predikantendag 2014 organiseerde het Vocaal Theologen Ensemble (VTE) samen met PThU een heuse flashmob op de Dam in Amsterdam. Al ruim 6.100 keer bekeken!

Fondsenwerving PThU
5:15

Bekijk het promotiefilpmje over de nut en noodzaak van het PThU studiefonds voor buitenlandse studenten 

VIDEO: Master of Theology
9:17
Het verhaal van Jan over de master Gemeentepredikant
4:33

Jan vertelt waarom hij gekozen heeft voor de master Gemeentepredikant

Het verhaal van René over de bachelor Theologie
4:34

René vertelt waarom hij gekozen heeft voor de bachelor Theologie joint degree 

Het verhaal van Reinoud over de bachelor Theologie
4:36

Reinoud vertelt waarom hij gekozen heeft voor de bachelor Theologie joint degree

Het verhaal van Ruben over de bachelor Theologie
4:10

Ruben vertelt waarom hij gekozen heeft voor de bachelor Theologie joint degree

PTHU en The Passion in Groningen 2014
9:05

In 2014 was The Passion in Groningen. PThU organiseerde daaromheen een groots evenement voor studenten. Bekijk onze mini-documentaire.

Theologie studeren? Dat doe je aan de PThU!
0:00

Theologie studeren? Dat doe je aan de PThU!