Home/Over de PThU/Organisatie/Regelingen en rechtspositie/Regelingen, regelementen, gedragscodes en statuten

Regelingen, regelementen, gedragscodes en statuten

Toelating, inschrijving en onderwijs

Reglement Toelatingscommissie
Regeling Inschrijving 2018-2019
Studentenstatuut 2018-2019
Regeling Fraude (pre-)masteropleidingen PThU 
Regeling Judicium abeundi
Gedragscode Voertaal PThU

Financiën  

Regeling Profileringsfonds
Vaststelling Bedragen vergoeding studentleden

Medezeggenschap

Kiesreglement Universiteitsraad
Reglement Universiteitsraad
Kiesreglement Opleidingscommissies
Reglement Opleidingscommissies

Rechtsbescherming

Klachtenregeling Ongewenst gedrag PThU 
Klokkenluidersregeling
Regeling bescherming persoonsgegevens studenten en personeel
Regeling Bezwaar bij geschil bij College van Bestuur
Reglement van Orde van het college van beroep voor de examens
Reglement voor Klachten bestuur 

Overig

Bestuursreglement PThU
Gedragscode Computer en netwerkgebruik
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Nederlandse Gedragscode wetenschappelijke integriteit (2018)
Promotiereglement
Promotieprotocol
Regels en Richtlijnen Examencommissie masteropleidingen