Home/Over de PThU/Organisatie/Medewerkers/Robin ten Hoopen/Curriculum Vitae

Medewerkers

Drs. R.B. ten Hoopen

Drs. R.B. ten Hoopen

Promovendus / PhD Candidate
Locatie:Amsterdam
Afdeling:OT Sources

Curriculum Vitae

31 mei 1989  Geboren te Voorburg, opgegroeid te Zoetermeer.

2001 - 2007  Gymnasium, Oranje Nassau College te Zoetermeer. 

2007 - 2012  Bachelor Godgeleerdheid, Universiteit Leiden (Gem 8.2). Scriptie: Herwaardering van de huwelijkstrouw. Een analyse van het gebruik van fornicatio’ in Aurelius Augustinus’ De Sermone Domini in Monte (8.5). Begeleider: Prof. Dr. E.P. Bos.

2012 - 2015 Master Gemeentepredikant, Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam, cum laude.
Specialisatie: Sources, Oude Testament. Daarnaast Honoursprogramma Sources en bijvakken: Text and History (VU) en Ugaritisch (PThU Groningen).
Scriptie: Death and Immortality in the Eden Narrative (9.0). Begeleiders: dr. M.C.A. Korpel & Prof. dr. K. Spronk.  

2015 - 2016 Medewerker Onderzoek, Protestantse Theologische Universiteit

2016 - 2020 Promovendus Protestantse Theologische Universiteit.              

Nevenwerkzaamheden                               

Predikant met een bijzondere opdracht binnen de Protestantse Kerk in Nederland. 

Bestuurslid Stichting BAKboord Den Haag,            
Werkbemiddelingsbureau voor ex-gedetineerden.                               

Persoonlijk

Getrouwd, 2 kinderen, woonachtig in Leidschendam-Voorburg