Home/Over de PThU/Organisatie/Commissies/Commissie wetenschapsbeoefening

Commissie Wetenschapsbeoefening

De Commissie Wetenschapsbeoefening is een adviesorgaan ten behoeve van het College van Bestuur. De commissie heeft tot taak de coördinatie, voortgang en integratie van het totale onderzoekprogramma van de universiteit te behartigen. Tevens heeft de commissie tot taak advies uit te brengen over de kwaliteit en haalbaarheid van een voorgenomen promotiestudie. Daartoe leggen beoogd promotor en kandidaat promovendus een opleiding- en begeleidingsplan voor het promotieonderzoek voor.


Vergaderdata 2019-2020 en aanleveren vergaderstukken

Vergaderdatum, locatie

Deadline verzoeken/agendapunten indienen

Dinsdag 17 september, Groningen

Donderdag 5 september

Dinsdag 15 oktober, Amsterdam

Donderdag 3 oktober

Dinsdag 19 november, Groningen

Donderdag 7 november

Dinsdag 17 december, Amsterdam

Donderdag 5 december

Dinsdag 28 januari, Groningen

Donderdag 16 januari

Dinsdag 18 februari, Amsterdam

Donderdag 6 februari

Dinsdag 17 maart, Groningen

Donderdag 5 maart

Dinsdag 21 april, Amsterdam

Donderdag 9 april

Donderdag 14 mei, Groningen

Vrijdag 1 mei

Dinsdag 16 juni, Amsterdam

Donderdag 4 juni

Dinsdag 17 september, Groningen

Donderdag 5 september