Home/Over de PThU/Organisatie/Commissies/Commissie wetenschapsbeoefening

Commissie Wetenschapsbeoefening

De Commissie Wetenschapsbeoefening is een adviesorgaan ten behoeve van het College van Bestuur. De commissie heeft tot taak de coördinatie, voortgang en integratie van het totale onderzoekprogramma van de universiteit te behartigen. Tevens heeft de commissie tot taak advies uit te brengen over de kwaliteit en haalbaarheid van een voorgenomen promotiestudie. Daartoe leggen beoogd promotor en kandidaat promovendus een opleiding- en begeleidingsplan voor het promotieonderzoek voor.