Home/Over de PThU/Organisatie/Commissies/Opleidingscommissie

Opleidingscommissies

De opleidingscommissie is het adviesorgaan voor het College van Bestuur als het gaat om de kwaliteitszorg van het onderwijs. De commissie adviseert het bestuur bij de vaststelling van de onderwijs- en examenregelingen voor de opleidingen van de PThU. Tevens beoordeelt de opleidingscommissie de kwaliteit van de uitvoering van de onderwijs- en examenregelingen.

De PThU heeft zowel een geheel eigen opleidingscommissie, bestemd voor de masteropleidingen die de PThU aanbiedt, als een opleidingscommissie waarvan de helft van de leden door de faculteit Godgeleerdheid VU wordt benoemd en de andere helft door de PThU wordt benoemd, bestemd voor de bachelor-opleiding Theologie joint degree.

De leden van de commissies worden benoemd door het college van bestuur. De commissie bestaat uit zowel leden van de wetenschappelijke staf als studenten.

Leden Opleidingscommissie Masteropleidingen

 • dr. T.T.J. Pleizier (voorzitter)
 • dr. E.P. Schaafsma (vice-voorzitter)
 • dr. J.L.H. Krans (docent)
 • dr. K.L. Bom (docent)
 • E. Jonker, MA (student)
 • E.M. Hadnagy (student)
 • C.P. Schoonenberg (student)
 • A. de Wit (student)

Ambtelijk secretaris: E. Hofman - de Vogel

Adviseurs:

 • dr. H.M. van den Bosch (opleidingscoördinator Groningen)
 • dr. P. Sanders (opleidingscoördinator Amsterdam)

Vergaderdata & aanleveren vergaderstukken

Datum

Deadline  

11 oktober 2018

1 oktober 2018

13 december 2018

3 december 2018

14 februari 2019

11 februari 2019

18 april 2019

8 april 2019

9 mei 2019

29 april 2019

13 juni 2019

3 juni 2019

Opleidingscommissie Bachelor Theologie (joint degree VU/PThU)

 • Prof. dr. H.E. Zorgdrager (voorzitter) - PThU
 • Dr. L.A. Werkman (kwaliteitsberaad RUG) - PThU
 • D. Bom (secretaris) Student-lid VU
 • Dr. S. Stoppels - VU
 • Student-lid PThU (vacant)

Adviseurs:

 • Prof. dr. M.G.K. van Veen (VU) (opleidingscoördinator)
 • dr. mr. K.-W. de Jong (PThU) (opleidingscoördinator)

Leden commissie Post Academisch Onderwijs/Nascholing

 • dr. H.M. van den Bosch
 • dr. M.C.M. Klomp
 • ds. M.J. Schuurman
 • ds. A.A. Wijlhuizen
 • ds. R. Abma
 • Prof. dr. H.P. de Roest (voorzitter)
 • Adviseur: dr. L.Th. Witkamp (opleidingscoördinator)
 • Ambtelijk secretaris: H.J. Steen