Home/Onderwijs/Praktische informatie/Voorlichtingsdagen 2016- 2017/Voorlichtingsdagen_Bachelor_opleiding

Bachelorvoorlichting in Amsterdam:

5 november 2016 en 11 februari 2017

Onze bachelorvoorlichtingsdagen in Amsterdam organiseren wij samen met de Vrije Universiteit (VU). Immers, wij bieden gezamenlijk een Bachelor Theologie joint degree PThU/ VU aan. Inschrijven voor deze open dagen gaat via de VU. Klik hier voor aanmelden.

Klik hier voor meer informatie over onze Bachelor Theologie joint degree PThU/ VU.

Bachelorvoorlichting in Groningen:

11 november 2016, 3 februari en 8 april 2017

In Groningen werken wij samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Als je kiest voor de Bachelor Theologie van de RUG dan kun je het bachelortraject van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) volgen. Meer informatie hierover krijg je op de voorlichtingsdagen. Inschrijven hiervoor gaat via de website van de RUG.

Klik hier voor meer informatie over het PThU Traject binnen de Bachelor Theologie van de RUG.