Home/Onderwijs/Open dagen PThU/Open_dagen_Bachelor_opleiding

Bachelorvoorlichting in Amsterdam:

Onze bachelorvoorlichtingsdagen in Amsterdam organiseren wij samen met de Vrije Universiteit (VU). Immers, wij bieden gezamenlijk een Bachelor Theologie joint degree PThU/ VU aan. Inschrijven voor deze open dagen gaat via de website van de VU

Klik hier voor meer informatie over onze Bachelor Theologie joint degree PThU/ VU.

Bachelorvoorlichting in Groningen:

14 april 2018

In Groningen werken wij samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Als je kiest voor de Bachelor Theologie van de RUG dan kun je het bachelortraject van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) volgen. Meer informatie hierover krijg je op de voorlichtingsdagen. Inschrijven hiervoor gaat via de website van de RUG.

Klik hier voor meer informatie over het PThU Traject binnen de Bachelor Theologie van de RUG.