Home/Bijbelblog/in 2019

Bijbelblogs in 2019

27 december 2019
De Bijbel in Groene Theologie
In een eerdere blog stelde ik bij de alom ontluikende ecotheologie de argwanende vraag: “Wordt dit weer zo’n theologie waarbij na veel geleerde omzwervingen vastgesteld wordt dat God zegt wat wij zelf van tevoren ook al bedacht hadden?" Inmiddels is een boek over deze theologie gekozen tot het theologische boek van het jaar 2019. 
12 december 2019
Advent: kijk eens vaker in de spiegel! (Jesaja 8:1)
Wie kijkt er 's morgens niet snel nog even in de spiegel? Zit je haar wel goed? Is je hipsterbaard wel netjes gekamd? De adventstijd is bij uitstek de tijd om ook innerlijk in de spiegel te kijken. De profeet Jesaja lijkt dat echter wel heel letterlijk te doen.
28 november 2019
Micha 5 in de Kersttijd
In de Kersttijd wordt in veel kerken Micha 5:1-4a gelezen. Deze passage gaat over een koning voor Israël die in Betlehem geboren zou worden. Volgens het Nieuwe Testament slaat deze profetie op Jezus, maar er zitten wel haken en ogen aan die uitleg. Daarom deze keer een blog om predikanten en andere voorgangers van dienst te zijn.
14 november 2019
Vergeving na seksueel misbruik?
Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven. Het is een van de beginselen van het christelijk geloof. Maar kan dat zomaar na seksueel misbruik? En wat als dat gebeurde binnen de kerkelijke gemeenschap?
31 oktober 2019
De gender-identiteit van God
Vader, Koning, Herder, Rechter – dat zijn allemaal bekende aanduidingen van God. God wordt nergens in de Bijbel als ‘Moeder’ aangesproken. Maar er worden wel veel vrouwelijke beelden voor hem gebruikt.
17 oktober 2019
Jona: Ommekeer of inkeer?
Kort geleden was het Jom Kippoer, ook wel Grote Verzoendag genoemd, één van de belangrijkste Joodse feestdagen. Op die dag wordt standaard het boek Jona gelezen. Een oud boek dat ons ook nu nog steeds veel heeft te zeggen, bijvoorbeeld bij het maken van een nieuwe start.
3 oktober 2019
De meeste mensen deugen?
Kort geleden verscheen een spraakmakend boek: De meeste mensen deugen. Schrijver Rutger Bregman betoogt dat veel mensen het hart op de juiste plaats hebben. Ze zijn sociaal en zetten zich in voor hun medemensen. De media trokken meteen een conclusie: Dat staat dus haaks op het christendom. Want volgens de Bijbel zijn mensen toch egoïstisch?
19 september 2019
Geweldsteksten in de Bijbel: niet bespreekbaar?
Wij worden in de 21e eeuw nog altijd geconfronteerd met religieus gemotiveerd geweld. Dat roept vragen op, ook richting de christelijke traditie waar ik mij vertrouwd bij voel. In de Bijbel tref ik verhalen aan waar in opdracht van God geweld wordt gepleegd. Ik ben van mening dat wij daarom met elkaar over deze teksten na moeten denken. 
5 september 2019
Leren vandaag
De recente summercourse over Jeruzalem aan de PThU, bood de gelegenheid om te leren door middel van een chavruta-lezing. Hoe verrassend het is om met mensen uit een heel andere traditie de Bijbel te lezen werd treffend duidelijk tijdens deze bijeenkomst. 
11 juli 2019
Bijbel en kunst: een vruchtbare combinatie?
In het Rijksmuseum kunt u langs elf kunstwerken lopen die regelrecht op de Bijbel teruggaan. Waarom organiseert het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) zo’n ‘bijbelroute’ in het Rijksmuseum? Kan kunst een brug slaan tussen mensen van nu en de Bijbel?
27 juni 2019
Chochma en Sofia: de waarheid uit de Bijbeltekst?
Onlangs was ik op bezoek als gastdocent bij de Oekraïense Katholieke Universiteit in Lviv. Er was me gevraagd om een college te geven over “Wijsheid” (Chochma in het Hebreeuws, Sofia in het Grieks) in de rabbijnse interpretatie. Ik realiseerde me niet dat ik hiermee een heet hangijzer in de Oosterse theologie beroerde.  
13 juni 2019
Houdt religie Jan Mulder en ons allen van het eeuwig leven af?
“Wordt het leven er leuker op als het eeuwig is? Dacht het wel!” Met uitspraken als deze liet Jan Mulder in de serie Het eeuwige leven van Jan Mulder de kijker de afgelopen weken delen in zijn zoektocht naar de onvergankelijkheid. Toch ontbrak er iets. 
30 mei 2019
De tafelgemeenschap als theologische bijdrage aan het voedseldebat
Onze omgang met voedsel laat goed zien hoe menselijke processen de ecosystemen op aarde steeds meer beïnvloeden. Het perspectief van de tafelgemeenschap biedt mogelijkheden om vanuit kerk en theologie aan het voedseldebat bij te dragen.
9 mei 2019
Kerkvaders en hun groene theologie
Wat hebben we aan kerkvaders zoals Augustinus en Chrysostomus als het gaat om de hedendaagse ecologische problematiek? Als je het Oleh Kindiy vraagt, heel veel. 
25 april 2019
Hoe groen is de Bijbel?
Onlangs verscheen het boek Groene theologie van Trees van Montfoort. In deze blog zal iets gezegd worden over eerdere pogingen de Bijbel te betrekken bij de hedendaagse discussies over de omgang met de natuur. Daarna zal opnieuw geput worden uit de belangrijke bron van het Oude Testament.
11 april 2019
It takes two to tango - Rebekka's huwelijk in bijbel en midrasj
Vrouwen lijken in de Bijbel hun vader of man steeds te moeten gehoorzamen. Maar er zijn uitzonderingen. Rebekka bijvoorbeeld. Lees meer.
28 maart 2019
4 jaar bijbelblogs PThU
Sinds maart 2015 verschijnt eens in de twee weken een nieuwe bijbelblog op de website van de Protestantse Theologische Universiteit. De blogs gaan over van alles en nog wat in verband met de Bijbel. Wat is het nut van zulke blogs?  
14 maart 2019
Bibliodrama: een veelzijdige methode van bijbelstudie
Er bestaan veel manieren en methoden om de Bijbel te benaderen, voor het persoonlijke gebruik en voor de wetenschappelijke studie. Professor Annette Merz, die gecertificeerd begeleider van bibliodrama is, legt in deze blog uit hoe het komt dat bibliodrama voor iedereen waardevolle ervaringen en verrijkende inzichten kan opleveren.
28 februari 2019
Hoe om te gaan met wrede heersers? Een les van Philo
Stel je voor: Je behoort tot een minderheid en je wordt geregeerd door een tiran. Het recht om je eigen gebruiken na te volgen wordt je ontzegd en je wordt afgeschilderd als vijand van de staat. Heeft protesteren dan zin? En zo ja, hoe dan? 
14 februari 2019
Bijbelse seksualiteit? (III)
“U zult niet echtbreken” (Exodus 20:14). Vrijwel iedere zondagmorgen klinken deze woorden tussen 10.00 en 10.15 uur in de Grote Kerk te Hilversum. Meer weten? Lees dan de derde blog over thema 'Bijbelse seksualiteit'. 
31 januari 2019
Bijbelse seksualiteit? (II)
Aan de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring is een reeks verwijzingen naar Bijbelteksten toegevoegd. Zij maken geen onderdeel uit van het document en kennelijk is de gedachte dat ze de verklaring ondersteunen. Maar is dat wel zo? Deze blog gaat in op een passage uit Paulus’ brief aan de Romeinen.
17 januari 2019
Bijbelse seksualiteit?
Afgelopen twee weken heeft de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring veel stof doen opwaaien. In het document stonden 'traditionele waarden' centraal, maar hoe Bijbels zijn de door de verklaring verdedigde principes van seksualiteit en huwelijk eigenlijk?
3 januari 2019
De Bijbel verouderd? Wie geïnspireerd wordt weet wel beter!
De Protestantse Kerk en het Nederlands Bijbelgenootschap maken zich zorgen over de Bijbel. Steeds minder mensen lezen de Bijbel. En wie nog wel in de Bijbel lezen, doen dat minder frequent en minder intensief. Als dat een probleem is, hoe gaan we daar mee om? Deze blog gaat daar dieper op in.