Bachelor theologie in Amsterdam  

Wil je theologie studeren in Amsterdam? In de bachelor theologie werken de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en Vrije Universiteit (VU) samen. Als student van de joint bachelor volg je college bij docenten van beide universiteiten die hun sporen verdiend hebben in de kerkelijke theologie. Je leert handen en voeten geven aan jouw fascinatie voor geloof. Wat geloof is, hoe je geloof beleeft, hoe je er woorden aan geeft en wat geloof met mensen doet; je bestudeert het in onze opleiding allemaal.

Binnen de joint bachelor leer je goede vragen te stellen, in gesprek te gaan met gelovigen uit verschillende stromingen en andere tijden en met mensen die helemaal niet geloven. Je kijkt kritisch naar je eigen vooronderstellingen. En je volgt colleges samen met studenten met uiteenlopende achtergronden. Zo sta je al in de bachelor theologie met beide benen in de diversiteit van de Nederlandse samenleving.  

Neem contact op met onze studieadviseur
Annemarie Goosens MSc
Met vragen over toelating, de inhoud van het programma en doorpraten of deze opleiding bij jou past kun je bij mij terecht. Mail of bel gerust.
j.m.goosens@pthu.nl

Waarom studeren bij de PThU en de VU? 

Wist je dat de PThU een universiteit in een universiteit is? Je studeert in een wereldstad, maar bij de PThU vind je contact en herkenning bij medestudenten uit de breedte van de kerk. Op de eerste etage van het hoofdgebouw van de VU ga je een vleugel binnen die warmte en rust uitstraalt. Dat is de Protestantse Theologische Universiteit. Hier volg je colleges, kun je koffie drinken, studeer je in de bibliotheek en kun je deelnemen aan het vierkwartier in de kapel. Daarnaast krijg je les aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit. Hier kun je inspiratie putten uit de vernieuwende, creatieve en open manier waarop de VU protestants-christelijk is. 

Studieprogramma bachelor theologie

Het studieprogramma heeft een studielast van 180 ECTS.

Eerste jaar

In het eerste jaar volg je vooral inleidende vakken. Denk aan vakken als Inleiding in het Oude Testament, Hebreeuws en Exegese. Ook volg je vakken als Kerkgeschiedenis, Geschiedenis van de filosofie en Inleiding sociale wetenschappen.

Tweede en derde jaar

Het tweede en derde jaar ga je de breedte en de diepte in. Zo leer je nieuwtestamentisch Grieks en je verdiept je in de uitleg van het Nieuwe Testament. Je bestudeert andere godsdiensten en doet onderzoek in Amsterdamse geloofsgemeenschappen in de module Religieuze existentie in Amsterdam. Verder staan onder andere Missiologie, Ethiek en Dogmatiek op het programma. Zo ontwikkel je je tot academisch theoloog. Daarbij kun je zelf je eigen accenten leggen via de vrije ruimte in het bachelorprogramma.

Afstuderen en vervolg

Om je studie af te ronden, schrijf je een scriptie op een terrein dat je zelf kiest. Na je afstuderen kun je bijvoorbeeld een van de masters van de PThU volgen om je verder te specialiseren tot algemeen theoloog, predikant of geestelijk verzorger.  

 Bachelor Theologie Amsterdam: veelgestelde vragen

Bachelor theologie PThU/VU: feiten en cijfers 

Graad

Bachelor of Arts (BA in Theologie)

Duur 

3 jaar voltijd, 6 jaar deeltijd 

Studievorm

voltijd en deeltijd 

Voertaal

Nederlands

Startdatum

september

Aanmelddatum

1 mei